Main image for news item

Spaljisten i samarbete med Linnéuniversitetet

Vi hälsar Anton Magnusson och Jonathan Arnesson välkomna till Spaljisten. De kommer under våren göra sitt examensarbete hos oss och de kommer studera vårt packflöde med fronter till kök och vardagsrum.

Problembeskrivning: 

Hur kan ett producerande företag säkerhetsställa stabila processer i en produktionslina? Och hur kan man öka utnyttjandegraden av operationerna i samma lina?

 Avgränsning:

Inom ramen för detta arbete kommer vi begränsa oss till att studera två av Spaljistens packningslinor Flexline och Semipacken som paketerar deras köksluckor. Där automatiserade operationerna i processen som leder till fel och stopp kommer analyseras. Operatörernas arbetsmetoder kommer också analyseras eftersom deras processer är direkt kopplade och påverkar de automatiserade processerna i produktionslinan. Studien ska resultera i åtgärder som kan appliceras för att höja utnyttjandegraden och skapa en stabilare process för dessa produktionslinjer.

2017-02-16