Värderingar

Vi förväntar oss att våra medarbetare….

  • aktivt deltar i företagets utvecklings- och förbättringsarbete
  • tar ansvar för sina uppgifter och skapar de befogenheter som arbetsuppgifterna kräver
  • underlättar för sina arbetskamrater att utföra sina arbetsuppgifter
  • förstår sin roll och ser betydelsen av sitt arbete
  • skapar en glad och positiv stämning för sig själv och sin arbetsgrupp

 

Som medarbetare kan du förvänta dig….

  • en säker och god arbetsmiljö
  • arbete med tydliga mål
  • att få en egen utvecklingsplan
  • en arbetsplats med glädje och stolthet
  • en arbetsplats med öppenhet och ärlighet

Att jobba på Spaljisten