Main image for news item

En hållbarhetschef med framtid i blick

Ermal Devce har varit på plats i sin roll som hållbarhetschef på Spaljisten i dryga två veckor. Denna tid har redan engagerat honom och Ermal trivs på sin nya arbetsplats. 

- Det märks att jag kommit till en arbetsplats med medarbetare som har både hög kompetens och starkt engagemang! Jag kommer komplettera teamet med min erfarenhet och mitt sinne för struktur och ordning. Gemensamt kommer vi kunna åstadkomma mycket! Genom rätt prioriteringar, rätt kontroll och rätt aktiviteter kommer man långt, uttrycker Ermal.

 

Med sin breda erfarenhet från produktionsbranschen och fokus på hållbarhet, kvalitet och utveckling blir Ermal en viktig pusselbit i Spaljistens framåtriktade arbete. Han lyfter att när det gäller hållbarhetskonceptet är det viktigt att blicka 10- 20 år framåt i tiden och se hur Spaljistens verksamhet kan bidra till så väl samhälle, trygghet till medarbetare och miljö. Att aktivt fundera över vad vi kan göra annorlunda och hur vi kan bidra och vara en del av FN:s hållbarhetsmål.

 

- Vi ska vara hållbara i allt vi gör, fortsätter Ermal.

Vi kan inte annat än hålla med Ermal och hälsar honom varmt välkommen till vårt team!

2019-09-11

Fler nyheter