Main image for news item

Från varsel till nyanställningar Smålandsposten 23 Februari

Åsedaföretaget Spaljisten AB har lämnat två dåliga år bakom sig. Resultatet för 2016 blev ett av de bästa i historien för bolaget.

Efter två jobbiga år ser nu Spaljisten i Åseda positivt på framtiden.

– Det har gått bra, säger Niklas Lundin, vd på företaget. 2014 och 2015 var dåliga år och vi fick lägga varsel på 20 medarbetare. Framför allt hade vi en organisation som inte presterade, och vi tappade 100 miljoner kronor i omsättning de åren.

Under 2016 har tillväxten ökat. Bolaget har genomfört en organisationsförändring, och arbetat med produktions- och kvalitetsproblem som fanns.

– Vi har jobbat jättemycket, säger Niklas Lundin. Vi har fokuserat på arbetsmiljön, lyft personalpolitiken och vi har fått ett ökat kvalitetsfokus och jobbar som ett lag på ett annat sätt nu.

Företaget har ökat vinsten på fem miljoner kronor 2015 till 39 miljoner kronor förra året. 2016 var omsättningen 524 miljoner kronor.

– Vi ser en tillväxt framöver och räknar med att växa till 700 miljoner kronor 2019, och det innebär att vi behöver nyanställa.

Spaljisten, som grundades 1975, har sedan mitten av 1980-talet arbetat med folierade produkter, de senaste åren främst med högglansfoliering. Garderobsfronter, som är största produkten står för 69 procent av volymen, men man tillverkar även folierade detaljer till bänkar och andra möbler.

Frida Klein, som är kvalitetschef, berättar att garderobsdörrarna görs i matt, blankt eller med spegel, cirka 3 miljoner årligen. Företaget har ett globalt möbelföretag som huvudkund men nu jobbar man även mot andra kunder på Europamarknaden. Just nu testas helt nya produkter.

– Nu håller vi på att göra provserier, och om det faller väl ut finns goda möjligheter till en stark tillväxt. Vi har byggt ett nytt lab som ett sätt att möta kraven.

Även andra investeringar är på gång, framför allt i maskiner men också utökade lagerytor. 45 miljoner kronor räknar företaget med att investera under 2017.

Spaljisten ägs av Active Invest Sweden och har i dag 150 anställda, men behöver på sikt bli fler. Som för många andra företag i Uppvidinge är det en utmaning att hitta folk att anställa som har rätt kompetens.

2017-02-27

Fler nyheter