Main image for news item

Garanterar 100%

Bakom våra kulisser avlöser förbättringsprojekten varann i en rask takt. Det är smarta samarbeten som leder till både snabba resultat och många förbättringar i flera led.

Det jobbas hårt på många fronter, i dubbel bemärkelse, men ett projekt får lite extra fokus just nu - en väldigt viktig inspektionsfunktion. Inspektionen ska garantera att borrhålen som tas för gångjärnen i våra köks- och garderobsfronter alltid blir rätt. För ett tag sedan införde vi ett enklare givarsystem i en maskin som ska upptäcka att borrhålen finns, detta efter ett väldigt uppskattat förbättringsinitiativ från en anställd. Förbättringsarbetet står högt upp på agendan och det är viktigt att alla delar i företaget blir involverade.

– Alla som jobbar i de olika leden, från maskinoperatörer till truckförare tillhör olika arbetsgrupper som har förbättringsmöten regelbundet, säger Henrik Thorildsson som är gruppchef för produktionsteknik.

Nu tittar vi på att utveckla konceptet och senast december 2020 är målet att alla borrmaskiner ska ha en automatisk hålbildsinspektion som larmar om ett fel upptäcks. Rent tekniskt installeras en vision-sensor med inbyggd kamera som är kopplad till ett program vilket gör att denna kontroll är helt automatiserad och larmar när fel upptäcks. Detta är alltså inte att förväxla med ett klassiskt vision-system med flera dyra avancerade kameror integrerat med en tung databas och automatiskt utplock. Men fördelen är att man får en direkt identifiering i realtid till en låg kostnad.

Det är ganska ovanligt att bitar inte blir korrekt borrade, till exempel när ett borr går av, eller vid felaktig maskinfunktion eller handhavandefel - men det gör ju också det hela mycket svårare att upptäcka om det inte finns en automatisk inspektion!

I hålbildsinspektionen, som kan utföras under rörelse, kontrolleras att det faktiskt finns ett hål och att det är rätt hålmönster och hålstorlek. Då slipper konsumenten att drabbas av problem vid montering. Hålbildsinspektionen ska faktiskt göra så att vi kan garantera 100 % rätt!

 

Det var en av de anställda som kom med förbättringsinitiativet...

Det var en av de anställda som kom med förbättringsinitiativet, vilket visar oss att vårt sätt att arbeta är ett vinnande koncept. Nu är givarsystemet infört på en maskin och nya förbättringspunkter påbörjade.

Det är borrhålen för gångjärnen i fronter som nu genomgår en inspektion automatiskt

I hålbildsinspektionen, som kan utföras under rörelse, kontrolleras att det faktiskt finns ett hål och att det är rätt hålmönster och hålstorlek. Då slipper konsumenten att drabbas av problem vid montering.

2020-01-29

Fler nyheter