Kvalitet

För att bli kundens förstahandsval arbetar vi målmedvetet med att leverera rätt kvalitet varje dag. Kvalitet är därför en integrerad del av vårt dagliga arbete och genom ett enkelt och tillgängligt ledningssystem, skapar vi delaktighet och förståelse.

Vårt viktigaste mått på kvalitet är en nöjd kund. För att bibehålla vår nivå av kvalitet följer vi IKEA Compliance Standard och IWAY.

För att ytterligare säkra vår process utför vi kontinuerliga tester i vårt labb.