Utrustning, Maskiner & Fabrik

Sedan många år är ommantling med folie Spaljistens kärnkompetens.

Idag är flera ommantlingslinjer installerade och vi kan erbjuda profiler och paneler med både 2D och 360°svepning.
En av linjerna är världsunik och specialiserad för användning av tjockare folier med högglansfinish. Vår kvalitet motsvarar marknadens mycket höga krav på denna produkttyp och ytfinish.

Vår produktionsenhet har en hög automationsgrad som konstant utvecklas och förbättras. Detta är en framgångsfaktor som tillsammans med vår duktiga personal gör att vi är kundernas förstahandsval på den internationella marknaden.

De interna flödena i fabriken är optimerade på bästa sätt. Råmaterial inkommer och lagras i ett hörn av fabriken och bearbetas sedan i de olika produktionsprocesserna. I slutänden hamnar de färdiga produkterna på lager i motsatt hörn av fabriken i väntan på utleverans till kund. I normalfallet har vi 2-4 veckors lager av färdiga produkter.

Ledtiden genom produktionsprocesserna är för flertalet artiklar kortare än 2 dagar.

Den totala ytan under tak är drygt 35.000 m² och det finns möjlighet till fortsatt expansion.