Main image for news item

Nytt AEO-tillstånd ger ökad säkerhet för fysiskt och digitalt intrång

AEO står för "Authorised Economic Operator" och är ett EU-gemensamt tillstånd. Tillståndets syfte är att skapa en ökad säkerhet i världen, samt bygger en enhetlig tullhantering i EU. Under våren 2020 kunde Spaljisten implementera både AEOC - Tullförenklingar och AEOS - Säkerhet och skydds tillstånd.

Att inneha ett AEO-S tillstånd innebär att man har en anläggning som är säker mot intrång, både fysiskt och digitalt, för att exempelvis förhindra manipulering och smuggling av varor. Spaljisten vill kunna ge sina kunder en god kvalité och bästa möjliga säkerhet.

- Arbetet med att säkerställa vår verksamhet inför AEO-S tillståndet har gett oss en trygghet i att vår verksamhet är säker — både rent fysiskt men också digitalt. Ulf Abrahamsson, KAM

Förändringar vi gjort i samband med att vara AEO

 • Genomfört en riskanalys med fokus säkerhet (Fysiskt / digitalt).
 • Tagit fram en säkerhetsplan.
 • Implementerat diverse rutiner och arbetssätt kopplat till risk för manipulering av lastenheter.
 • Implementerat arbetssätt för rapportering och uppföljning av säkerhetsincidenter.
 • Implementerat larm, galler, larmsystem samt rutiner för att ge skydd mot olagligt intrång.
 • Säkerställt att våra entreprenörer fått information om våra säkerhetsföreskrifter.
 • Säkerställt att våra affärspartner tecknat säkerhetsdeklaration samt uppdaterat
  Leverantörsbedömningsprocessen.
 • Alla inom bolaget har fått gått en intern säkerhetsutbildning för att öka dess medvetenhet om säkerhetsfrågor.
 • AEOS-kraven finns med i internrevisionsplanen.

För mer information om vårt säkerhetsarbete kontakta:

Ermal Devce
Hållbarhetschef Spaljisten AB
Phone: +46 (0)73-412 48 14
E-mail: ermal.devce@spaljisten.se

2020-07-06

Fler nyheter