Main image for news item

Spaljisten belönad som arbetsgivare

Spaljisten har nått en ny milstolpe i sitt inkluderande arbete för minskad ojämlikhet på arbetsmarknaden! Vi har nämligen tilldelats priset som Årets arbetsgivare 2019 i vår region i det som benämns som Sveriges viktigaste arbetsmarknadspris, Visa vägen- priset. Ett pris som uppmärksammar arbetsgivare som aktivt arbetar för att bryta utanförskap och skapar en inkluderande arbetsplats som både individ, verksamhet och samhälle tjänar på.

Arbetet är kontinuerligt och en central punkt inom Spaljistens verksamhet, oavsett om det finns pågående utmärkelser eller prisutdelningar. Men att vi nu tilldelats vinsten i Visa Vägen ger oss möjligheten att lyfta och belysa näringslivets ansvar och påverkansmöjligheter, såväl när det gäller minskad ojämlikhet som att ge individer möjlighet till självförsörjning på arbetsmarknaden.

Välkommen att dela vår glädje och deltag i dialogen om hur vi gemensamt kan fortsätta verka för att bryta utanförskapet på arbetsmarknaden på PM och vänner i Växjö den 10 oktober! Anmäla dig gör du via https://visavagen.samhall.se/turne/vaxjo/ Följ även gärna oss och övriga regionala vinnare över landet i den kommande finalen som hålls i Stockholm den 25:e november!

2019-09-15

Fler nyheter