Main image for news item

Spaljisten och Automationsteknik förlänger framgångsrikt samarbete inom automatisering

Pressmeddelande 2019-02-18:

Spaljisten och Automationsteknik ingår ett treårigt partnersamarbete där Automationsteknik kommer att leverera flera projekt inom de kommande tre åren inom automation.

Vi fortsätter ett redan långsiktigt affärsmässigt samarbete som började redan 2008 och som är främjande för båda parter när det gäller lönsam tillväxt och konkurrenskraft på marknaden. Genom affären kommer vi tillsammans att hitta nya sätt att utveckla och förbättra vårt samarbete. Jag är övertygad om att både Spaljisten och Automationsteknik kommer kunna möta dagens och framtidens krav från marknaden i våra båda branscher genom detta samarbete. Med detta partnersamarbete säkerställer vi också vår expansion som vi har som mål de kommande åren, säger Automationstekniks VD Jonas Fischer.

Spaljisten har de senaste åren gått från en ”turn-around” till att investera för tillväxt och står väl rustade inför framtiden. Nu tar vi nästa steg då vi skall bygga för framtiden med målsättningen att skapa tillväxt och effektivisera genom automatisering och digitalisering av våra processer, till en början inom packning. Spaljisten har en mångårig affärsrelation med Automationsteknik och vi känner varandra väl. Därför känns det som ett naturligt steg att knyta dem till oss ännu närmare genom ett partnersavtal som kommer gynna oss båda. För vår del handlar det om att säkra den kompetens som Automationsteknik besitter och genomföra kostnadseffektiva lösningar, säger Florim Mustafa VD på Spaljisten.

För Spaljisten och Automationsteknik är det en fantastisk möjlighet att fortsätta vår utveckling och genom detta kommer vi ligga långt framme när det gäller pack- och palleteringslösningar inom träindustrin.

 

Spaljisten bemästrar konsten av att foliera. Vi har kapaciteten och förmågan att tillverka allt från enklare småskaliga produktioner till komplexa möbelkonstruktioner i mycket stora volymer.

Automationsteknik är ett företag som utför allt från tekniska konsulttjänster till "Turn-Key"-lösningar med huvudområde inom process-, trä-, verkstads- och livsmedelsindustrin.

 

På bild: Florim Mustafa, VD Spaljisten och Jonas Fischer, VD Automationsteknik

2019-02-18

Fler nyheter