Goodwill

Vi stödjer det lokala föreningslivet med stort fokus på ungdomsverksamheterna.

Support lämnas också till organisationer som arbetar globalt med att minska fattigdom genom att skapa arbete och utbildning med särskilt fokus på kvinnligt entrepenörsskap.