Hållbarhet

Alla våra inkommande förpackningar samt interna avfall är behandlade i en separat process för att bli briketter. Vi förser vårt lokala fjärrvärmeföretag med mer än 50% av behovet.

Produktionsmässigt försöker vi konvertera alla produkter till lättare spånskivor för att minska miljöbelastningen.

Spaljisten är FSC® certifierade (Forest Stewardship Council®) (FSC-C114672). Vi har alltid "nästa generation och vår närvaro på jorden" i åtanke när man startar upp nya produkter.

Nästa stora steg i vår strävan mot en hållbart pappersanvändande är att inkludera wellpappförpackningar, monteringsanvisningar, etiketter, skyddsark och andra sekundära pappersmaterial och säkra tidsfristen för 100% mer hållbara källor år 2020 (IKEA krav).

FSC licensnummer: FSC-C114672

Läs vår hållbarhetsrapport 2019 »

Surewoods hållbarhetspolicy »