Main image for news item

Vi bryr oss - Spaljistens hållbarhetsrapport 2019

Spaljisten kan nu presentera hållbarhetsrapporten med kombinerad finansiell rapport för 2019. Hållbarhetsrapporten förklarar vår utveckling under det gångna året och klargör hur vi arbetar aktivt med hållbarhet i verksamheten.

– Spaljisten har lagt störst fokus på hållbarhet genom att integrera den som en del av vår vision vilket är - ” Spaljisten är en möbelfronttillverkare i världsklass med nästa generation i åtanke”.

Verksamheten tar sitt ansvar för detta genom att integrera ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter av det strategiska och operativa arbetet med produktion och produkter. Detta täcker hela värdekedjan för kunder, leverantörer och företaget. Spaljisten har beslutat att aktivt och fokuserat arbeta med målen: 3, 5, 7, 10 och 12 ur AGENDA 2030.
säger Ermal Devce Hållbarhetschef

Agenda 2030 som är FN:s hållbarhetsmål ligger till stor grund för hur vi prioriterar våra insatser. Vi har valt ut följande mål att fokusera på: 3. Hälsa och god välbefinnande, 5. Jämställdhet, 10. Minskad ojämlikhet, 7. Hållbar energi och 12. Hållbar konsumtion och produktion. I rapporten kan ni följa hur vi arbetat med dessa under 2019.

Även om vi på Spaljisten ska kunna visa att vi arbetar aktivt med förändringsarbete så är drivkraften den interna motivationen - att ständigt förbättra. Med full transparens ger vi både ledare och medarbetare möjligheten att påverka förbättringsarbetet inom företaget tillsammans.

Höjdpunkter för oss i årets rapport:

  • 100% av allt material numera är FSC-certifierat
  • Visa vägen-priset som vi vann som årets arbetsgivare i Ölandsregionen.
  • Tecknat avtal för 100% förnybar energi
  • Vår första produkt med 100% återvunnen folie
  • Ökat vår hållbarhetsindex med 4% under året

Rapporten kommer att finns tillgänglig i digital form på alla våra plattformar så att alla får möjligheten att ta del av den.

 

Läs vår hållbarhetsrapport 2019 »

 

 

2020-06-12

Fler nyheter